UAB „Intelligent Solar” eksporto plėtra esamose ir naujose rinkose. Projekto numeris (03.2.1-LVPA-K-801 Naujos galimybės LT)

Projekto tikslas – AB „Intelligent Solar” kuria ir gamina unikalius į pastatų fasadus ir į stogus integruojamus modulius, kurie ne tik veikia kaip jėgainė, generuojanti elektros energiją, bet ir sukuria modernų ir estetišką pastato išorinį vaizdą. Įmonė sėkmingai vykdo eksporto veiklą artimosiose rinkose (Vokietija, Olandija, Prancūzija, Lenkija ir Norvegija) bei planuoja eksporto plėtrą į Švedijos karalystės, Kanados, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kinijos bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės rinkas.
Projekto „UAB Intelligent Solar eksporto didinimas esamose ir naujose užsienio rinkose” įgyvendinimo metu įmonė planuoja sudalyvauti 3 didžiosiose technologijų, bei inovacijų parodose. Dalyvaudama numatytose tikslinėse tarptautinėse parodose įmonė turės galimybę pristatyti savo kuriamus produktus, užmegzti naudingus ryšius tarptautiniu mastu, išsiaiškinti įvairių užsienio rinkų subtilumus ir ypatybes. Numatoma, jog dalyvavimas renginiuose turės reikšmingą poveikį didinant įmonės žinomą, kas prisidės prie naujų klientų ir partnerių pritraukimo. Sėkminga veikla padės stiprinti užimamas pozicijas esamose rinkose bei užtikrins įmonės konkurencingumą naujose rinkose.

Projekto vykdytojas – UAB “Intelligent Solar”

Bendra projekto vertė – 31494,00 Eur

Finansuojama projekto dalis – 15747,00 Eur

 

Įgyvendinamas projektas „NESTANDARTINIŲ Į PASTATŲ FASADUS IR STOGUS INTEGRUOJAMŲ SAULĖS MODULIŲ SERTIFIKAVIMAS (GO-SOLAR)“

UAB Intelligent Solar kuria ir gamina unikalius į pastatų fasadus ir į stogus integruojamus modulius, kurie ne tik veikia kaip jėgainė, generuojanti elektros energiją, bet ir sukuria modernų ir estetišką pastato išorinį vaizdą. Įmonė sėkmingai vykdo eksporto veiklą artimosiose rinkose (Vokietija, Prancūzija, Norvegija, Lenkija, Olandija ir kt.) bei planuoja naujų produktų eksportą į pagrindines dabartinės eksporto rinkos šalis (Prancūzija, Vokietija, Norvegija) ir eksporto plėtrą į Švedijos karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų bei Kinijos rinkas.

Projekto „Nestandartinių į pastatų fasadus ir stogus integruojamų saulės modulių sertifikavimas (GO-SOLAR)“ įgyvendinimo metu įmonė planuoja sertifikuoti 2 saulės modulių šeimas (stiklas/polimeras ir stiklas/stiklas). Teikiamo projekto rezultatai ir ES struktūrinių fondų parama sudarys prielaidas pateikti rinkai naujus produktus, kas padės įmonei įsitvirtinti dabartinėse rinkose bei leis pasiekti naujas tikslines rinkas, kurios be sertifikatų nėra pasiekiamos. Įmonės sertifikavimo strategija pilnai atitinka LT eksporto plėtros 2014-2020 m. gairių nuostatas: lietuviškos kilmės produktas bus eksportuojamas į ES, Azijos ir JAV rinkas; įmonė eksportuos iki 99 proc. naujų gaminių.

UAB „Intelligent Solar” nuo 2020 m. balandžio 01 d. iki 2022 m. kovo 31 d. įgyvendina projektą „Nestandartinių į pastatų fasadus ir stogus integruojamų saulės modulių sertifikavimas (GO-SOLAR)“, (Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03-0020) finansuotą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802-03 „Expo sertifikatas LT”.

 

Projekto biudžetas 118 569,82 Eur.

Projekto finansavimo suma 59 284,91 Eur.

Įgyvendinančioji institucija: VĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

 

Daugiau informacijos apie paraiškas ir projektus:

https://www.esinvesticijos.lt/lt/paraiskos_ir_projektai?invitation=190